หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 4 (กลุ่มสาขาพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์) และทีม กปภ.ข.8 ในโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ในเขตจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสตึก เพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่ว

กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 4 (กลุ่มสาขาพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์) และทีม กปภ.ข.8  ในโครงการภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ในเขตจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสตึก เพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่ว

20-21 สค 63 กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 4 (กลุ่มสาขาพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์) และทีม กปภ.ข.8
ร่วมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5 ....นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ ลงพื้นที่สาขาสตึก เพื่อดำเนินการสำรวจหาท่อแตกรั่ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติงาน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สร้างความร่วมมือของกลุ่มพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันดำเนินงานให้สามารถลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจพบท่อแตกรั่วหลายจุดส่งผลต่อแรงดันในเส้นท่อซึ่งมีส่วนทำให้น้ำไหลอ่อน กปภ.สาขาสตึก จึงได้วางแผนซ่อมแซมต่อไป

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มของพื้นที่ กปภ.สาขาใกล้เคียง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมด้วยช่วยกันดำเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/83865
เลื่อนขึ้นข้างบน