หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 3 (สาขาโซน จ.ศรีสะเกษ และใกล้เคียง) และทีม กปภ.ข.8 ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย

กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 3 (สาขาโซน จ.ศรีสะเกษ และใกล้เคียง) และทีม กปภ.ข.8 ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย

20-21 สค 63 กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 3 (สาขาโซน จ.ศรีสะเกษ และใกล้เคียง) และทีม กปภ.ข.8
ร่วมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 4 ....นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ และ นายเสกสรร เผ่าภูรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่สาขาสังขะ จ.สุรินทร์  เพื่อดำเนินการสำรวจหาท่อแตกรั่ว  สร้างความร่วมมือของกลุ่มพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อช่วยกันลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจพบท่อแตกรั่วหลายจุด กปภ.สาขาสังขะ จึงได้มีการวางแผนซ่อมแซมต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน