หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขา กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พร้อมลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสีย

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขา กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พร้อมลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสีย

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขา กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พร้อมลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสีย

เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย. 2563 กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 2 (สาขายโสธร อำนาจฯ มุกดาหาร เลิงนกทา) และทีม กปภ.ข.8 ร่วมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 ....ที่ สาขาอำนาจเจริญ......ร่วมช่วยวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนวิธีทำงาน สร้างความร่วมมือ พร้อมสำรวจหาท่อแตกรั่ว Leak และ OJT... การตั้ง PRV และทดสอบมาตรหลัก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในหน่วยงานให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน