หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขา กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พร้อมลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสีย

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขา กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พร้อมลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสีย

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขา กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้พร้อมลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสีย

เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย. 2563 กลุ่มภาคีเครือข่ายที่ 4 (กลุ่มสาขาพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์) และทีม กปภ.ข.8ร่วมจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 ....ที่ สาขาบุรีรัมย์....ร่วมช่วยวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนวิธีทำงาน สร้างความร่วมมือ พร้อม สำรวจหาท่อแตกรั่ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในหน่วยงานให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน