หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี2563

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี2563

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี2563

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายไพศาล แก้วคูณ     ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ร่วมด้วย หัวหน้างานทุกสายงานและทีมงาน ดำเนินโครงการเติมใจให้กัน Home Care ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ลงพื้นที่แม่ข่ายสตึก เพื่อพบปะ พูดคุยรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงในการให้บริการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชนด้วยความห่วงใยจาก    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน