หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดประชุมผลการดำเนินงานตามโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดประชุมผลการดำเนินงานตามโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดประชุมผลการดำเนินงานตามโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมผลการดำเนินงานตามโครงการภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ตำแหน่งผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย กปภ.ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กปภ.สาขายโสธร กปภ.สาขามุกดาหาร และกปภ.สาขาเลิงนกทา โดยมีหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดของแต่ละสาขาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ปัญหาอุปสรรคที่แต่ละ กปภ.สาขา ได้พบเจอ รวมถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และได้เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่วในพื้นที่หน่วยบริการต่างๆ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2563

 

เลื่อนขึ้นข้างบน