หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านในเขตตำบลพรมเทพ

กปภ.สาขารัตนบุรี   ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านในเขตตำบลพรมเทพ

กปภ.สาขารัตนบุรี   ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านในเขตตำบลพรมเทพ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้านในเขตตำบลพรมเทพ ให้กับคณะกรรมการการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำรุง ดูแลรักษา และผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน