หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหารได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ดื่มในงานพิธีเปิดหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

กปภ.สาขามุกดาหารได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ดื่มในงานพิธีเปิดหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

กปภ.สาขามุกดาหารได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ดื่มในงานพิธีเปิดหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

กปภ.สาขามุกดาหาร นำโดย นาย นิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผจก.กปภ.สาขามุกดาหารและทีมงาน กปภ.สาขามุกดาหารได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ดื่มในงานพิธีเปิดหอประชุม 250 ปี มุกดาหารเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชนชาวมุกดาหารร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณลานด้านหน้า หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ถนนแก้วกินรี อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และประชาชนชาวมุกดาหารร่วมงานจำนวนมาก

 

เลื่อนขึ้นข้างบน