หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ นายเสกสรร เผ่าภูรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ ตามที่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) กำหนด พร้อมทั้งเยี่ยมชมภายในสำนักงาน ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

 

เลื่อนขึ้นข้างบน