หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหารจัดโครงการเติมใจครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

กปภ.สาขามุกดาหารจัดโครงการเติมใจครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

กปภ.สาขามุกดาหารจัดโครงการเติมใจครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมออกพบปะประชาชนและผู้ใช้บริการน้ำประปา ณ บริเวณ บ้านเอื้ออาทร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในโครงการ “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 2/2563 โดยได้ร่วมกันให้บริการแนะนำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ ตรวจสอบระบบน้ำภายในบ้าน และแนะนำการใช้งาน PWA Line Official ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบค่าน้ำและหลากหลายรายการได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการน้ำประปาพร้อมทั้งทำแบบสำรวจ ซึ่งได้รับความสนใจและพึงพอใจมากจากผู้ใช้บริการในกิจกรรมครั้งนี้

 

เลื่อนขึ้นข้างบน