หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการศึกษาดูงานระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำอำปึล

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการศึกษาดูงานระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำอำปึล

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการศึกษาดูงานระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำอำปึล

            นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารุตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการศึกษาดูงานระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำอำปึล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อศึกษาแนวคิด และกระบวนการทำงานในด้านระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน