หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม นำโดย นายฉลวย กาบบัวศรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ (Home Care) ครั้งที่ 4/2563 ในพื้นหน่วยบริการนาส่วง ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยได้ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ สอบถามปัญหาการใช้น้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ความพึงพอใจในการใช้บริการ และสำรวจความต้องการของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการ พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึก ตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน