หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๓

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๓

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๓

           กปภ.สาขาอุบลราชธานี โดยนายวีระวัฒน์  อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหมายให้นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ ๘ และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยและกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานกิจกรรมทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

เลื่อนขึ้นข้างบน