หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหารดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

กปภ.สาขามุกดาหารดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

กปภ.สาขามุกดาหารดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหารพร้อมหัวหน้างาน และพนักงานสายงานผลิต ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภคประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2563) เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล และตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานท้องถิ่นด้านการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอีกด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน