หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามุกดาหาร ประจำเดือน กันยายน 2563

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามุกดาหาร ประจำเดือน กันยายน 2563

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามุกดาหาร ประจำเดือน กันยายน 2563

            นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.ข. 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามุกดาหาร ติดตามผลการดำเนินงาน สอบถามอุปสรรคและปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมแนะนำแนวทางทิศทางการบริหารมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน