หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขารัตนบุรีและกปภ.สาขาสังขะ

กปภ.สาขาสุรินทร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขารัตนบุรีและกปภ.สาขาสังขะ

กปภ.สาขาสุรินทร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขารัตนบุรีและกปภ.สาขาสังขะ

กปภ.สาขาสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขารัตนบุรีและกปภ.สาขาสังขะ ดูงานระบบผลิตน้ำประปาด้วยระบบโมบายแพลน ที่สถานีผลิตน้ำอำปึล ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานของกปภ. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในการเรียนรู้ ระบบงานด้านต่างๆเพื่อสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการของกปภ.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน