หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากวันพระราชทานธงชาติไทย 2563

กปภ.สาขาสตึก เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากวันพระราชทานธงชาติไทย 2563

กปภ.สาขาสตึก เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากวันพระราชทานธงชาติไทย 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายไพศาล แก้วคูน ผู้จัดการ และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน