หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Came)ครั้งที่ 4/2563 โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำ ณ ชุมชนพุทธอุทยาน ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อพบปะและสอบถามความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ ให้ความแนะนำเกี่ยวกับน้ำประปา และประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆในการชำระค่าน้ำประปา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ได้แก่ สมุดโน๊ต และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

 

เลื่อนขึ้นข้างบน