หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำเดือนกันยายน 2563

กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำเดือนกันยายน 2563

กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำเดือนกันยายน 2563

กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน นำโดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ ในเขตพื้นที่การให้บริการ ภายใต้โครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ” ณ เขตเทศบาลตำบลบึงเจริญ ม.5 บ้านหนองปรือ อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุย รับฟังปัญหากับผู้ใช้น้ำรับโอนรายใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงในการให้บริการ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบภายในบ้าน ทั้งนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำ กับ กปภ.สาขาละหานทราย.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน