หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2563” ณ ชุมชนเคหะ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงในการให้บริการ พร้อมทั้งแนะนำการสมัครใช้แอปไลน์ ระบายตะกอน รวมไปถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำไหลเบา ทั้งนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำ กับ กปภ.สาขาศรีสะเกษอีกด้วย

 

เลื่อนขึ้นข้างบน