หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับ รมช.มท. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี ในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์น้ำดิบอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับ รมช.มท. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี ในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์น้ำดิบอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับ รมช.มท. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี ในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์น้ำดิบอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

  นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ พร้อมหัวหน้างานผลิต เข้าต้อนรับ รมช.มท. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี ในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์น้ำดิบ ณ โครงการชลประทานชลสุรินทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง รับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบและการบูรณูการร่วมกัน ของหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำดิบให้ผ่านพ้นจนถึงฤดูฝนของปี 2564

 

เลื่อนขึ้นข้างบน