หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการบรูณาการด้านน้ำประปาและตรวจเยี่ยมสถานีผลิตน้ำห้วยสีโท โดยได้กำชับให้ กปภ. ทำงานในเชิงรุกและมีการบรูณาการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอก คือหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับทั้งสถานการณ์น้ำแล้งและสถานการณ์น้ำท่วม ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงคือต้องบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและความต้องการใช้น้ำของประชาชนให้มีความสมดุลกัน  ทั้งนี้ต้องเตรียมขยายเขตการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผูอำนวยการ กปภ.เขต 8 และนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

 

เลื่อนขึ้นข้างบน