หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จกระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จกระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จกระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นำโดย น.ส.พรรวินท์  ราษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคขาเลิงนกทา พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จกระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพานพุ่ม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
เลื่อนขึ้นข้างบน