หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          นางญาณิศา  ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่งานผลิต ในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำวัดหนองป่าพง  และระบายตะกอนท่อดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังแรงดัน คุณภาพน้ำ และการซ่อมท่อในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

เลื่อนขึ้นข้างบน