หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลิงนกทา ประชุมหารือเพื่อความเข้าใจแนวทางการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน มาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาเลิงนกทา ประชุมหารือเพื่อความเข้าใจแนวทางการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน มาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาเลิงนกทา ประชุมหารือเพื่อความเข้าใจแนวทางการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน มาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นำโดย น.ส.พรรวินท์  ราษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าพบผู้นำชุมชนในพื้นที่ หมู่ 16 บ้านดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจและวางแผนเตรียมดำเนินการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านมาเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค

 

เลื่อนขึ้นข้างบน