หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          นายวีรวัฒน์  อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และมอบหมายให้พนักงานร่วมปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. นายปัฐเมธ เอี่ยมตุ้มรัตน์ ประจำศูนย์ดำรงธรรม บริเวณสนามมวย กองบิน 21 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และ 2. นางกชพรรณ ลุนพรม ประจำศูนย์ดำรงธรรม บริเวณวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การรับข้อคิดเห็นของประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1200 ขวด เพื่อแจกฟรีให้แก่ประชาชนชาวอุบลราชธานี ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

 

เลื่อนขึ้นข้างบน