หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหารเข้าพบนายกเทศมนตรี อบต.คำชะอีรายงานผลความคืบหน้าโครงการของ กปภ.ที่ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ

กปภ.สาขามุกดาหารเข้าพบนายกเทศมนตรี อบต.คำชะอีรายงานผลความคืบหน้าโครงการของ กปภ.ที่ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ

กปภ.สาขามุกดาหารเข้าพบนายกเทศมนตรี อบต.คำชะอีรายงานผลความคืบหน้าโครงการของ กปภ.ที่ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ

นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผจก.กปภ.สาขามุกดาหาร และ นายตุลชัย แจ่มใส ผอ.กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.8 ได้เข้าพบนายกเทศมนตรี อบต.คำชะอี และคณะผู้บริหาร เพื่อรายงานผลความคืบหน้าโครงการของ กปภ.ที่ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจ่ายน้ำในพื้นที่ ตำบลคำชะอีทั้งพื้นที่ ผชน.เดิม และ พื้นที่ที่จะเป็น ผชน.ใหม่. ได้อย่างมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น. รวมถึงประสานงานการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคันแท ความจุประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้เป็นสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่สำหรับ น.คำชะอี รองรับการขยายตัวของพื้นที่บริการจ่ายน้ำประปาของ อ.คำชะอี และ อ.หนองสูง ในอนาคตในเบื้องต้น ทางผู้บริหาร อบต.คำชะอี ไม่ขัดข้อง และยินดีให้การสนับสนุนการขอมติเห็นชอบจากการประชาคมและการประชุมสภา อบต.คำชะอี ให้ กปภ.ใช้ประโยชน์และถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์อ่างห้วยคันแท เนื้อที่ประมาณ 15-20 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ. โดยเมื่อได้จัดเตรียมความพร้อมด้านที่ดินแล้ว. กปภ.ข.8 จะได้พิจารณาเสนอคำขอตั้งโครงการในแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2566 หมวดแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคารต่อไป.

 

เลื่อนขึ้นข้างบน