หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิมอบน้ำดื่มบรรจุขวด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

กปภ.สาขาศีขรภูมิมอบน้ำดื่มบรรจุขวด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

กปภ.สาขาศีขรภูมิมอบน้ำดื่มบรรจุขวด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดบ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดย นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ นายณัฐพล ทันวัน และหัวหน้างานอำนวยการ นายอัครชัย ดำเนิน สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120ขวด ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดบ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน