หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ตามกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสอบถามความพึงพอใจ สำรวจแบบสอบถาม พร้อมรับฟังปัญหาด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ การให้บริการ มีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำพร้อมทำการล้างมาตรวัดน้ำ และแนะนำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำง่ายๆ ด้วยตนเอง ระบายตะกอนหัวดับเพลิง พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้ใช้น้ำส่วนราชการ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรี และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"  ณ มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน