หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.8 ประชุมติดตามโครงการก่อสร้าง และตรวจเยี่่ยม พร้อมมอบนโยบาย กปภ.สาขาสตึก เดือนพฤศจิกายน 2563

ผอ.กปภ.ข.8 ประชุมติดตามโครงการก่อสร้าง และตรวจเยี่่ยม พร้อมมอบนโยบาย กปภ.สาขาสตึก เดือนพฤศจิกายน 2563

ผอ.กปภ.ข.8 ประชุมติดตามโครงการก่อสร้าง และตรวจเยี่่ยม พร้อมมอบนโยบาย กปภ.สาขาสตึก เดือนพฤศจิกายน 2563
 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายจีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 และ นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างฯ สตึก-พยัคฆ์  ในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.กปภ.ข.8  ผจก.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยนายคมสัน บุญเอี่ยม ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และนายตุลชัย แจ่มใส ผอ.กองแผนและวิชาการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน และดูผลงานโครงการ GECC ของกปภ.สาขาสตึก  ได้แนะนำแนวทางการให้บริการและการดำเนินโครงการ GECC อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่เป็นเลิศของกปภ.ต่อไป
เลื่อนขึ้นข้างบน