หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ3) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2563 และแผนการดำเนินงานปี 2564

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ3) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2563 และแผนการดำเนินงานปี 2564

13 พฤศจิกายน 2563 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ3) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานปี 2563 และแผนการดำเนินงานปี 2564 ของ กปภ.สาขาในสังกัด ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 โดยมี นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 พร้อมคณะผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) ได้รับฟังปัญหาในการดำเนินงานและได้มอบนโยบายและแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้นได้ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่จากพนักงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน