หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน


????ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน #หยุดจ่ายน้ำวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. (#)เนื่องจาก ท่อพีวีซี ขนาด300 มม. แตกรั่ว #พื้นที่ได้รับผลกระทบ (@) บริเวณถนนดำรงค์วิมลคุณถนนแจ้งสนิท ฝั่งซ้าย ถึงสี่แยกโรงพยาบาล (@) บริเวณถนนแจ้งสนิท จากสี่แยกโรงพยาบาลยโสธร ถึงสามแยกดอนมะยาง (@)ถนนอรุณประเสริฐจากสี่แยกโรงพยาบาลยโสธร ถึงสี่แยกดอนมะยาง 2ฝั่ง (@)ตำบลเขื่องคำ บ้านท่าเยี่ยม บ้านเขื่องคำ บ้านกว้าง บ้านดอนมะยาง บ้านดอนแฮด บ้านศาลาแดง (()บางพื้นที่น้ำประปาอาจไหลอ่อน ()) (*)กปภ.สาขายโสธร ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ???? (#)กปภ.สาขายโสธร จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด (#)อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนภายหลังการดำเนินการ (#)หากพบปัญหาจากการดำเนินการดังกล่าว เช่น น้ำขุ่นเหลือง มีสีดำ ตกตะกอน ฯลฯ กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร เพื่อกปภ.สาขายโสธร จะได้ตรวจสอบปละแก้ไขปัญหาให้โดยด่ว

เลื่อนขึ้นข้างบน