หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกชำรุด ผลกระทบงานขุดลอกคลองระบายน้ำทางหลวง บริเวณหน้าหมู่บ้านวังทอง ในวันพุธที่ 7 ส.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : บ้านบัว บ้านวัด บ้านศรีไค บ้านแมด บ้านแขม บ้านหวาง บ้านโพธิ์ใหญ่ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน