หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งทดสอบ Step test

แจ้งทดสอบ Step test


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งปิดน้ำเพื่อทดสอบระบบจ่ายน้ำ ในพื้นที่ DMA_16 และ DMA_26 ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะเข้าดำเนินการทดสอบระบบจ่ายน้ำ ในพื้นที่ DMA_16 และ DMA_26 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. โดยจะดำเนินการปิดประตูน้ำและตรวจวัดแรงดันน้ำจากท่อดับเพลิงในห้วงเวลากลางคืน พื้นที่ผลกระทบ : บ้านแคนคำ บ้านนาเมือง บ้านนิคม บ้านโนนหงส์ทอง บ้านดงแสนสุข บ้านปลาดุก บ้านปลาดุกทอง กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน