หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณปากซอยชยางกูร 2.1 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : 1.ซอยชยางกูร 2 - 18 2.ถนนสุขาสงเคราะหฺ์ 3.ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ 4.ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน