หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เรื่อง จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม. เพื่อวางท่อเสริมแรงดัน ขนาดท่อ PB 50 mm. (ใหม่) บริเวณแยก ถนนเทพโยธี ตัดกับ ถนนเขื่อนธานี (สี่แยกบ้านหมวก) …………………………………………………….. ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม. เพื่อวางท่อเสริมแรงดัน ขนาดท่อ PB 50 mm. (ใหม่) บริเวณแยก ถนนเทพโยธี ตัดกับ ถนนเขื่อนธานี (สี่แยกบ้านหมวก) ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 2 - 3 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำดังต่อไปนี้ - ถนนเขื่อนธานีลงมาหาถนนพรหมราช เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประ

เลื่อนขึ้นข้างบน