หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งสำรองน้ำ

แจ้งสำรองน้ำ


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เรื่อง จะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมสายล่อฟ้าแรงสูงหม้อแปลงขนาด 1000kVA โรงกรองน้ำท่าวังหิน …………………………………………………….. ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี #จะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมสายล่อฟ้าแรงสูงหม้อแปลงขนาด 1000kVA โรงกรองน้ำท่าวังหิน ในการนี้จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟเข้าระบบแทน ในคืนวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ มีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล และอาจมีปัญหาน้ำขุ่น ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำดังต่อไปนี้ - พื้นที่จ่ายน้ำอำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งโดยตรง ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี โทร. 045

เลื่อนขึ้นข้างบน