หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เนื่องจากตรวจพบท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกชำรุด บริเวณถนนศรีสะเกษ หน้าบริษัทเวอร์เท็กซ์ จึงมีความจำเป็นต้องปิดน้ำไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระทบต่อแรงดันในระบบจ่าย พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนศรีสะเกษ จากสี่แยกคำน้ำแซบ ถึง บ้านบุ่งหวาย บ้านทางสาย บ้านนาสะแบง บ้านคำนางรวย บ้านเหรียญทอง โครงการเอื้ออาทรโนนผึ้ง หมู่บ้านสาริน 7 หมู่บ้านเมโทรทาวน์ 2 หมู่บ้านปิยะพร ** ขณะนี้กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ** กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน