หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งกระแสไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส

แจ้งกระแสไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส


วันที่ 2 ก.ย. 2562 สถานีผลิตน้ำกุดลาด กระแสไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้าฯ แล้ว เนื่องจากฝนตกตลอดคืนจนถึงปัจจุบัน ทำให้เดินมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ ขณะนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทน จึงมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล และอาจมีปัญหาน้ำขุ่น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ได้แก่ ต.ไร่น้อย ต.กุดลาด ต.ปทุม ต.ขามใหญ่ ถ.คลังอาวุธ ห้วยคุ้ม ชยางกูร 42 ถึง นาควาย กปภ.สาขาอุบลราชธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910 ค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน