หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา วันที่ 2 ก.ย. 2562 สถานีผลิตน้ำกุดลาด มีความจำเป็นต้อง หยุดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการไฟฟ้าฯ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหล พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 1) ต.ในเมือง : ถ.อุบล-ตระการ ถ.พลแพน ถ.ภาษีเจริญ ถ.เทพโยธี ถ.เจริญราษฎร์ ถ.ราษฎร์บำรุง ถ.บูรพาใน ถ.บูรพานอก ถ.สมเด็จ ซอยชยางกูร 20 ถึง ซอยชยางกูร 42 ถ.สุขาสงเคราะห์ (ฝั่งวัดนาควาย) 2) ต.ขามใหญ่ : ถ.คลังอาวุธ ถ.แม่ชี ถ.สุขาพัฒนา ถ.เลี่ยงเมือง (ฝั่งแมคโคร) บ้านดงคำอ้อ บ้านหนองปลาปาก บ้านดอนกลาง ซอยเทคโน บ้านด้ามพร้า บ้านดอนยูง บ้านนาดูน บ้านห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านนาอุดม บ้านก้านเหลือง การเคหะวนารมย์ บ้านขามใหญ่ บ้านดอนแค ชุมชนเมืองใหม่ 3) ต.ไร่น้อย : บ้านตำแย บ้านนาเมือง บ้านแคนคำ บ้านนิคม บ้านโนนหงส์ทอง บ้านปลาดุก บ้านปลาดุก

เลื่อนขึ้นข้างบน