หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ AC ขนาด 400 มม. แตก บริเวณแยกก๋วยจั๊บ 99 หน้าคลินิคหมอเจนฤทธิ์ ในวันพุธที่ 11 ก.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนพิชิตรังสรรค์ ระหว่างสี่แยกเทพโยธีถึงสี่แยกอุปราช กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน