หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. แตก ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างอุโมงแยกดงอู่ผึ้ง ในวันอังคารที่ 8 ต.ค. 2562 #ตั้งแต่เวลา 15.35 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 - 2 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ถนนสุขาอุปถัมภ์ ถนนเลี่ยงเมือง 7 ถนนแจ้งสนิท กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน