หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างอุโมงค์แยกวนารมย์ ในวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนคลังอาวุธ ถนนแม่ชี ถนนสุขาพัฒนา ถนนเลี่ยงเมือง(ฝั่งแมคโคร) บ้านดอนกลาง บ้านดงคำอ้อ ศูนย์ราชการดงคำอ้อ บ้านหนองปลาปาก บ้านนาคำ บ้านด้ามพร้า บ้านนาดูน บ้านดอนยูง บ้านห้วยคุ้ม โครงการเอื้ออาทรห้วยคุ้ม กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน