หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณห้าแยกวาริน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 - 3 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ถนนสถิตย์ ถนนประทุมเทพภักดี ถนนนิวาสวิถี ถนนอำเภอ ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ตลาดสดวาริน กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน