หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อประสานท่อ PVC ขนาด 100 มม. และย้ายแนวท่อ PB ขนาด 50 mm บริเวณซอยชยางกูร 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 - 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : ซอยชยางกูร 1 , 3 ราชธานี 1 ชุมชนตลาด 6 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน