หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งทดสอบ Step test

แจ้งทดสอบ Step test


ประกาศ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งปิดน้ำเพื่อทดสอบระบบจ่ายน้ำ ในพื้นที่ DMA_24 และ DMA_25 ด้วย กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะเข้าดำเนินการทดสอบระบบจ่ายน้ำ ในพื้นที่ DMA_24 และ DMA_25 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. โดยจะดำเนินการปิดประตูน้ำและตรวจวัดแรงดันน้ำจากท่อดับเพลิงในห้วงเวลากลางคืน ในการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้น้ำไม่ไหลในห้วงเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง จากนั้นจะใช้น้ำประปาได้ตามปกติ พื้นที่ดำเนินการทดสอบ 1) ต.ขามใหญ่ ได้แก่ บ้านดอนกลาง ซอยเทคโน โครงการเอื้ออาทรดอนกลาง บ้านด้ามพร้า บ้านนาอุดม บ้านก้านเหลือง บ้านขามใหญ่ บ้านดอนแค ชุมชนเมืองใหม่ 2) ต.ไร่น้อย ได้แก่ บ้านโนนหงษ์ทอง บ้านปลาดุก กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน