หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งหยุดจ่ายน้ำ

แจ้งหยุดจ่ายน้ำ


กำลังตรวจสอบคาดเป็นท่อ​ pvc.100.มม​ บริเวณ​บ้านนาโป ตั้งแต่เวลา​ 10.00​ -​12.00หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผลกระทบบ้านนาโปน้อย​ กลาง​ ใหญ่​ บ้านโคกสูง​ และพื้นที่ใ​กล้เคียง

เลื่อนขึ้นข้างบน