หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เรื่อง ขอปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา S ใต้ดิน ขนาด 200 มม. …………………………………………………….. ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา S ใต้ดิน ขนาด 200 มม. บริเวณถนนนครบาลช่วง ตัด ถนนสรรพสิทธิ์ ถึง ตัด ถนนพิชิตรังสรรค์ (ตามผังสังเขป) มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. พื้นที่ผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล : 1.ถนนนครบาล 2.ถนนพิชิตรังสรรค์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในระหว่างการทำงานตลอดจนเป็นการป้องกันอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชน #หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว กปภ. สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน