หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
แจ้งปิดน้ำ

แจ้งปิดน้ำ


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. แตก (ข้ามถนน) บริเวณโครงการเอื้ออาทรโนนผึ้งซอย 7 ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 - 6 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ พื้นที่ได้รับผลกระทบ : โครงการเอื้ออาทรโนนผึ้ง บ้านเหรียญทอง บ้านคำนางรวย กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-243910

เลื่อนขึ้นข้างบน