หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในเขตเทศบาลตำบลทุ่งไชย

หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในเขตเทศบาลตำบลทุ่งไชย


ประกาศ เรื่อง :: หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในเขตเทศบาลตำบลทุ่งไชย ช่วงเวลา 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. สาเหตุ ผลกระทบ ระยะเวลาดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟในเขตเทศบาลตำบลทุ่งไชย พื้นที่ได้รับผลกระทบ ทำให้น้ำไหลอ่อนในบางพื้นที่ใน ตำบลทุงไชย ขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045-611475

เลื่อนขึ้นข้างบน